SEKRETESSPOLICY

Policyns omfattning
Denna sekretesspolicy är upprättad med avsikt att omfatta samtliga webbplatser som lyder under Lockitron.com, i denna tillämpning även för Lockitron.se. Genom denna sekretesspolicy inbegriper ”Lockitron.com” således alla ytterligare webbplatser som lyder under Lockitron.com, inkl. Lockitron.se.

Besökare till Webbplatsen
I likhet med många andra hemsidesoperatörer samlar Lockitron.com uppgifter som inte utgör personuppgifter av det slag som webbläsare och servrar vanligtvis gör tillgängliga, så som typ av webbläsare, språkval, hänvisningssite, datum och tid för varje besök. Syftet med att samla den slags data genom Lockitron.com är att få en bättre bild av hur Lockitron.com’s besökare använder webbplatsen. Emellanåt kan Lockitron.com släppa icke-personliga uppgifter i sammanställd form, t.ex. genom att publicera en rapport om trender i användandet av dess webbplats.

Lockitron.com samlar också vissa potentiella personuppgifter, så som IP-adresser. Lockitron.com använder inte sådan information i syfte att identifiera sina besökare. Lockitron.com lämnar inte ut sådan information annat än under de omständigheter där Lockitron.com använder och lämnar personuppgifter så som beskrivs nedan.

Insamlande av personuppgifter
Vissa besökare till Lockitron.com webbsidor väljer att interagera med Lockitron.se på ett sätt som kräver att Lockitron.com samlar personuppgifter. Mängden och typen av information som Lockitron.com samlar beror på vilken typ av interaktion som har skett, t.ex. när vi ber besökare som skapar ett Lockitron-konto att ange ett namn och e-postadress. Lockitron.com samlar endast sådan information i den mån det är nödvändigt eller lämpligt för att uppfylla besökarens syfte till interaktion med Lockitron.com. Lockitron.com avslöjar inte personuppgifter utöver det som beskrivs nedan. Besökare kan alltid avstå att uppge personuppgifter, med förbehållet att det kan hindra dem från att delta i vissa webbplatsrelaterade aktiviteter, så som att skapa ett Lockitron-konto.

Samlad statistik
Lockitron.com kan samla in statistik om besökarbeteende på sina webbplatser. Exempelvis kan Lockitron.com utläsa trafikmängd. Däremot avslöjar Lockitron.com inte personuppgifter utöver det som beskrivs nedan.

Skydd av personuppgifter
Lockitron.com uppger endast personuppgifter till de av sina anställda, entreprenörer och anslutna organisationer som (i) behöver känna till informationen för att kunna behandla den för Lockitron.com’s räkning eller för att tillhandahålla tjänster till Lockitron.com’s webbsidor, och (ii) som har kommit överens om att inte lämna ut uppgifter till andra eller utomstående. Lockitron.com’s anställda, entreprenörer och ansluta organisationer kan vara belägna utanför ditt hemland: genom att använda Lockitron.com’s webbsidor, samtycker du till överföring av sådan information till ovan nämnda parter. Lockitron.com kommer inte att sälja personuppgifter till någon. Utöver att, som beskrivits ovan, lämna personuppgifter till sina anställda, entreprenörer och anslutna organisationer, kommer Lockitron.com endast lämna ut uppgifter när det krävs enligt lag, eller i god tro, när utlämnande är nödvändigt för att skydda egendom eller rättigheter hos Lockitron.com, tredje part eller allmänheten.

Om du är registrerad användare av en Lockitron.com webbplats och har lämnat din e-postadress kan Lockitron.com komma att skicka e-post för att informera om nya funktioner, efterfråga feedback eller bara hålla dig uppdaterad med händelser i Lockitron.com och våra produkter. Vi använder i första hand vår blogg och vårt Twitter-konto för att kommunicera denna typ av information, varför denna form av e-post kan förväntas hållas till ett minimum. Om du skickar en förfrågan till oss (t.ex. som e-post till vår support eller genom någon av våra återkopplingsmekanismer) förbehåller vi oss rätten att publicera den för att hjälpa oss att förtydliga eller svara på din fråga, eller för att underlätta för oss att hjälpa andra användare. Lockitron.com vidtar alla åtgärder som rimligen kan krävas för att skydda mot obehörig åtkomst, användning, ändring, eller förstörelse av personuppgifter.

Cookies
En cookie är en informationstråd som en webbplats lagrar på besökarens dator och som besökarens webbläsare ger till webbplatsen varje gång de återvänder till webbplatsen. Lockitron.com använder cookies för att hjälpa Lockitron.com identifiera och spåra besökare, deras användning av Lockitron.com’s webbplats, och deras webbplatspreferenser. Besökare till Lockitron.com som inte vill ha cookies placerade på sina datorer bör ställa in sina webbläsare på att inte ta emot cookies innan de tar del av Lockitron.com’s webbsidor, med nackdelen att vissa funktioner i Lockitron.com’s webbsidor kan komma att inte fungera på rätt sätt utan hjälp av cookies.

Ändringar i Sekretesspolicy
Lockitron.com kan emellanåt komma att utföra ändringar i denna sekretesspolicy efter eget gottfinnande. Sådana ändringar kommer sannolikt att vara av mindre omfattning. Lockitron.com uppmuntrar sina besökare att regelbundet kontrollera denna sida för eventuella ändringar i sekretesspolicyn. Fortsatt användande av webbplatsen efter eventuella ändringar i denna sekretesspolicy kommer att utgöra godkännande av förändringen. Lockitron.com uppmuntrar besökarna att regelbundet kontrollera denna sida för eventuella ändringar av sekretesspolicyn. Din fortsatta användning av webbplatsen efter eventuella förändringar av denna sekretesspolicy kommer att utgöra ditt godkännande av en sådan förändring.

Översatt och anpassad 2016 från Wordpress.org Privacy Policy.